Tuesday, May 13, 2008

Kebebasan Beragama

MP Padang Serai ada membangkitkan isu kebebasan beragama dalam ucapan beliau. Persoalan sekarang, tiadakah kebebasan beragama dalam negara kita? Pernahkah kita lihat sebarang bentuk halangan dalam beragama di negara kita? Saya rasa tidak timbul soal kebebasan beragama sekiranya seluruh rakyat Malaysia saling bertolak ansur dan bertoleransi serta saling hormat-menghormati sesama kaum.

No comments:

Post a Comment